2015 m. buvo sugražinta šauktinių kariuomenė

2015 m. buvo sugražinta šauktinių kariuomenė, į kurią šiai dienai yra pašaukti 36 825 jaunuoliai. Be abejo, dalis jų turi šeimas, turi vaikus ir darbus, todėl šauktinių socialinių garantijų užtikrinimas yra itin aktualus klausimas ne tik LR Vyriausybės lygiu, bet ir savivaldybėms. Norime priminti, kad dar prieš kelis metus galiojo LR Vyriausybės nutarimas, kuriuo remiantis šauktinių karių šeimoms buvo laiduojamos socialinės garantijos būstui išlaikyti, komunalinėms paslaugoms dengti bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų įmokoms už vaikų lankymą kompensuoti, išmokos mamoms.

Vyriausybės nutarimu privalomosios karo tarnybos kariai galėjo būti atleisti nuo būsto komunalinių paslaugų teikimo mokesčių. Jeigu karys buvo būsto savininkas ar nuomojo iš valstybės ar savivaldybės būstą ir deklaravo ten gyvenantis vienas, o būstu laikinai nesinaudojo, šildymo sezono metu galėjo būti kompensuojami mokesčiai. Buvo numatytos lengvatos ir karių vaikams. Kiekvienam kario vaikui jo tėvo tarnybos laikotarpiu priklausė 195 litų išmoka. Ji buvo mokama vaiko motinai, be to, privalomos pradinės karo tarnybos karių vaikams buvo 50 procentų kompensuojamos išlaidos ir už darželį. Šiandien dalis lengvatų nebegalioja, o dalis palikta Savivaldybėms pačioms spręsti.

Siūlomos garantijos labiau panašios į katę maiše. Kodėl nieko nekompensuoja būsto paskolas turintiems jaunuoliams, kaip bus remiamos jaunuolių šeimos, kuriose auga mažamečiai vaikai, kodėl nekalbama apie kompensacijas tiems jaunuoliams, kurie yra užsienyje (kelionės išlaidos, prarasto darbo 6 mėn. kompensacija jiems tiesiogiai, o ne darbdaviui), darbdavių patiriamos darbo vietos išlaikymui išlaidos SoDrai ir VMI, daug kitų neįvertintų, bet kariams svarbių dalykų. KTGC pateikiamos replikos iš karto po kiekvienos KAM siūlomos garantijos:

1. Garantuojama darbo vieta, eitos pareigos ar studijų vieta – Kur ir kaip?

2. Darbdaviams 6 mėn. kompensuojamas mokamas darbo užmokestis – o su juo susijusios įmokos SoDrai, VMI nebus kompensuojamos? Kaip su pavaduojančiu laikinu darbuotoju ir dėl to bendrovės patiriamos žalos?

3. Kompensuojama iki 50% studijų kainos – iki – tai gali būti ir 0%? Kodėl ne 100 proc.? Juk jaunuolis negalės tęsti studijų ir naudotis studijų paslauga ne dėl savo kaltės.

4. Pirmenybė priimant į statutinio valstybės tarnautojo pareigas – visada buvo laisvų etatų, tai ką palengvins KAM?

5. Mokamos išmokos, draudžiami pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu – kokios išmokos konkrečiai ir ką apims draudimas detaliai?

6. Aprūpinami apranga, maistu, gyvenamąja patalpa, suteikiamos atostogos, apmokamos kelionės namo išlaidos, kompensuojama nuosavo ar nuomojamo būsto komunalinių išlaidų dalis – kokia dalis ir kodėl nevisa? Juk karys nesinaudoja visai savo būstu.

Į kariams prašomą socialinę garantiją už mažamečių vaikų lankomus darželius 50 proc. kompensaciją, išmokas karių mamoms, dalies komunalinių paslaugų kompensavimą turėtų būti pažvelgta ne kaip į lengvatas, o kaip į socialines garantijas, motyvuojančias ne tik pasirinkti tarnybą, tačiau ir atitinkamai jausti, kad vietos valdžia ir visuomenė, kurią bet kada gali prireikti ginti, palaiko karius. Šiuo metu tarnyba kariuomenėje yra ganėtinai menkai vertinama dėl esamų tarnybos sąlygų, socialinių garantijų neefektyvumo arba neįgyvendinimo, todėl šiai dienai Lietuvos Respublikos aukščiausi pareigūnai nesukomplektuoja profesionalios kariuomenės ir, gražinus šauktinių kariuomenę (nes nebuvo kito kelio užpildyti tuščius etatus), nesulaukė didelio entuziazmo iš jaunuolių, užsiregistravusių savanorių buvo itin mažai.

Savivaldybių politikai turėtų būti labiausiai suinteresuoti apsaugoti savo miesto ar rajono gyventojus. Savivaldybė turi teisę mokestį už vaikus ikimokyklinėse įstaigose sumažinti kariams ir šauktiniams, todėl prašome likti neabejingiems ir aktyviai remti kariuomenę paremiant karių šeimas suteikiant kariams 50 proc. kompensaciją už darželius ir kreipiantis į LR Vyriausybę bendrai spręsti karių socialinių garantijų klausimą, kadangi dalis lėšų galėtų būti asignuojama iš LR Krašto apsaugos ministerijos biudžeto kiekvienai savivaldybei atskirai pagal faktines išlaidas karių garantijoms įgyvendinti.

VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ nuomone tokia kompensacija yra būtina nes: 1.) kelia karių motyvaciją; 2.) gražinus šauktinius yra privaloma spręsti garantijas šauktinių šeimoms, būsto išlaikymui, ikimokyklinio ugdymo įstaigų paslaugoms gauti iki kol į tarnybą yra pašauktas karys.