Apie mus

Teisinė informacija

APIE KARIŲ GYNIMO CENTRĄ

Karių teisių gynimo įstaiga VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ buvo įkurta 2009 metų lapkričio 19 dieną, kada Krašto apsaugos sistemoje (toliau – KAS) tarnaujančių vadų savivalė pasiekė apogėjų, nuobaudos buvo dalijamos lengva ranka, prasidėjo etatų mažinimai, spragos socialinių garantijų srityje (motinystės/ tėvystės atostogos, vaiko prižiūros atostogos, nepanaudotų atsotogų išleidimo tvarka). Reikėjo surasti būdą, kuriuo būtų galima sustabdyti neteisėtus vieksmus, nukreiptus į karį. Idėja įkurti VšĮ „Karių teisių gynimo centrą“ kilo po to, kada įstaigos steigėjai vis daugiau sulaukdavo skambučių su prašymais padėti, pakonsultuoti.

Ryžtingam žingsniui susitelkė nedidelė grupė žmonių, nebijančių pasakyti „Ne“ neteisėtiems vadovybės veiksmams. Todėl tikinti Jūsų, Kariai, pritarimu ir palaikymų Alvydo Jokšo ir Laimono Jako iniciatyva buvo įsteigtas Karių teisių gynimo centras. Visais įmanomais teisiniais būdais šiandien yra priešinamasi KAS vadovybės neteisėtiems veiksmams. Atsargos vyr. psk. Alvydo Jokšo ir atsargos ltn. Laimono Jako pastangos davė startą karių tarnybos sąlygoms tobulinti ir gerinti. Šiandien yra įrodyta, kad karys turi teisę būti tinkamai įvertintas, turi būti tinkamai atliekami tarnybiniai patikrinimai, turi būti užkertamas kelias nuobaudoms pagal vadų pageidavimus, kad vadai už neteisėtus veiksmus gali būti nubausti.

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ yra juridinis asmuo, turintis teisę tiekti juridines paslaugas, konsultacijas, atstovavimą Lietuvos administraciniuose teismuose. Jums pagalbos ranką tiesia patyręs kolektyvas, kuris nenuvils Jūsų lūkesčių, todėl laukiame Jūsų kriepimosi pagalbos nelaimės atveju, taip užsitikrinant sąžininas, lygias ir tinkamas tarnybos sąlygas KAS Lietuvos Respublikoje, tarptautinėse operacijose Afganistane, Irake, etc.

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ turi palaikymą visoje Lietuvoje ir palaikančiųjų ratas sparčiai didėja. Į centrą kas dieną kreipiasi profesinės karo tarnybos kariai, atsargos kariai, karo tarnybos veteranai, civiliai tarnautojai KAS sistemoje, buvę kariai, karių artimieji. VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ visomis teisėtomis priemonėmis siekia padėti KAM tobulinti karių profesines, socialines, darbo ir ekonomines sąlygas, siekia apginti karių ir darbuotojų teises bei teisėtus interesus ikiteismine tvarka ar teisme.

MŪSŲ PARTNERIAI