Atviras laiškas J. Olekui ir D. Grybauskaitei

Turime nusiskundimų iš profesinės karo tarnybos (toliau – PKT) karių, kad, sušaukus šauktinius, PKT kariai dabar privalo būti nuo 6 ryto (šauktiniams mankštų vedimas, rikiuotės) iki 21 val. vakaro daliniuose ir vesti užsiėmimus, likti savaitgaliais. PKT kariams ant pečių gulė visas šauktinių auklėjimas, tačiau nebuvo išspręstas PKT karių aprūpinimas ir jų viršvalandžių apmokėjimas. Karo tarnybos statutas nurodo, kad įprastas tarnybos laikas yra 8 val. per dieną, 40 val. per savaitę, tačiau esant poreikiui laikas yra neribojamas, tačiau vėliau per 1 mėn. viršvalandinis darbas turi būti kompensuojamas laisvomis dienomis, nes kariai turi atgauti jėgas, pailsėti, atstatyti sveikatą, sumažinti įtampą ir stresą.

Lietuvos kariniuose daliniuose yra nesilaikoma karo tarnybos statuto (toliau – KTS), kadangi viršvalandinis tarnybos laikas yra nekompensuojamas laisvomis dienomis ar pinigais. Dar blogiau yra tai, kad formaliai galimai tyčia klastojant laiko apskaitos žiniaraščius, rašant tik 8 tarnybos valandas per dieną, kada įprastai ji trunka net 15 val., yra vengiama mokėti kariams už viršvalandžius bei tokiu būdu yra slepiami įrodymai, kurių pagrindu PKT kariai gali reikalauti laisvos dienos už viršvalandžius.

Taip pat nėra sprendžiamas budėjimo laikas, kada įprastai budėjimas trunka 24 val., po kurio priklauso kariui dvi dienos, poilsio – jei tai savaitgalis trys dienos. Tačiau ir šio režimo nėra laikomasi. Daliniuose budėjimas su pasikeitimu trunka iki 30 val., tačiau kariui suteikiamas tos pačios pamainos pabaigos dienos dalis ir kitos dienos ryte reikalaujama vėl stovėti rikiuotėje. Tai nėra normalu, nes yra nesilaikoma įstatymo reikalavimų, numatytų KTS ir KDS, jei to nereglamentuoja KTS.

Panaši situacija buvo 2002 – 2003 metais Lietuvos kariuomenės Arsenale, kada buvo įvesta vado tvarka PKT kariams likti daliniuose iki 22 val. Kada karys pateko į nelaimingą atsitikimą, Krašto apsaugos ministerija atsisakė mokėti išmoką, kadangi oficialiai karys buvo tarnyboje tik iki 17 val. Kaip matome šiandien po 11 metų buvo Europos sąjungoje ir 10 metų buvimo NATO, nieko nepasikeitėme. Apie kokią galima kalbėti gera tarnybą kariuomenėje, kada yra leidžiama kuopos kai kurių vadų ir dalinio vadų savivalė?

Profesinės karo tarnybos kariai ir toliau yra nepatenkinti ir jų moralė papildomai žlugdoma, kada dabar kol šauktiniai dėmesio centre ir visokios komisijos lankosi, dėl akių yra viskas daroma, kad atrodytu gražu, smagu ir puiku, nors iš esmės pati KAS tarnybos problema yra tik gilinama, kadangi PKT karių moralė yra žlugdoma, nors būtent tie žemesnės grandies PKT kariai ir turi mokyti šauktinius.

Tad, p. D. Grybauskaite, p. J. Olekai, pradžiai sureguliuokite karių viršvalandžius, sustabdykite, o neužmerkite akis į neteisėtą vadų piktnaudžiavimą pildant tarnybos laiko apskaitos dokumentus daliniuose, kada yra galimai klastojami laiko apskaitos žiniaraščiai įrašant vienas valandas, nors PKT kariai tarnauja kur kas ilgiau. Spręskite karių sveikatos apsaugos ir rūpinimosi jų šeimomis problemas, kadangi viršvalandžiai kenkia ne tik karių sveikatai, bet ir šeimos gerovei.

Kalbant apie karių socialinių garantijų problemas, yra svarbu pažymėti, kad iki šiol nėra sprendžiamas kelionpinigių ar kuro klausimas kariams, kurie priversti važinėtis iki tarnybos vietos nuo namų kas dieną pirmyn ir atgal iki 400 km. Nes tai mažina šeimos biudžeto lėšas ir dėl to kenčia karių šeimos, karių pačių gerovė, nes PKT kariai gaudami 552 eurų atlyginimą yra priversti dar 100-150 eurų išleisti kelionei į dalinius. Nuo kada PKT kariai turi finansuoti KAM?

Jaunesni kariai, informavę vadus apie tokias problemas, sulaukia priekaištų, būna apšaukti, tačiau tai yra neteisėta ir pažeidžia karių teises. Karininkai privalo kontroliuoti, kad taip nevyktų, tačiau ne visi tai supranta, todėl yra visos sąlygos egzistuoti neteisėtiems veiksmams daliniuose ir pažeidinėti PKT karių teises. O tai yra labai blogai, o ypač yra blogai būtent KAM ministro J. Oleko ir prezidentės D. Grybauskaitės abejingumas.

Galiausia šiai dienai niekaip nėra sprendžiamas klausimas dėl karių atlyginimų pakėlimo. VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ pozicija yra aiški ir ne kartą išsakyta – privaloma kelti j. Būtina pakelti:

1. J. eilinių atlyginimus 200 eurų,

2. Eilinių atlyginimus – 200 eurų,

3. Grandinių atlyginimus – 200 eurų,

4. Seržantų atlyginimus – 200 eurų,

5. Vyr. seržantų – 200 eurų,

6. Viršilų atlyginimus – 150 eurų,

7. Leitenantų atlyginimus – 200 eurų,

8. Vyr. leitenantų atlyginimus – 200 eurų,

9. Kapitono atlyginimus – 150 eurų.

Šią problemą spręsti tapo dar labiau aktualu, kadangi neseniai buvo prailginti tarnybos metai iki kito aukštesnio laipsnio suteikimo, todėl yra didelė grėsmė, kad ypač žemesnės grandies PKT kariai nenorės 5 metus tarnauti gaunant 500 eurų algą.

Gerbiama Prezidente ir Ministre, nebedarykitės PR su šauktinių reklaminiais plakatais, spręskite problemas iš esmės, nes dabartinis Jūsų abejingumas ir karių teisių pažeidimams taip pat Jūsų tolerancija griauna mūsų Lietuvos kariuomenę iš vidaus.

Nustokite, gerb. D. Prezidente, gerb. KAM ministre J. Olekai, daryti parodiją iš kariuomenės ir pradėkite realiai stiprinti kariuomenę pradedant nuo karių moralės didinimo ir teisingo ir teisėto su kariais elgesio. Kadangi kariai nebeturi jokio asmeninio gyvenimo!

 

Pagarbiai,
Laimonas Jakas

Generalinis direktorius

VšĮ “Karių teisių gynimo centras”