Juozas Olekas 2016 apkarpė karių socialines garantijas

Nesinori ilgai vynioti šio reikalo į vatą ir norisi sakyti tiesiai šviesiai. Kartais pagalvoju, kodėl taip galima ir kiek Lietuvos tauta gali kęsti tokį politikų elgesį? Kaip ir šiuo konkrečiu atveju, kurį noriu pateikti Jums, skaitytojai, Kariai, karių artimieji, situacija yra aiški ir deja negera. Neseniai dar prieš kelis mėnesius nuaidėjo per spaudą Juozo Oleko gynyba, kad neva jis gerina karių socialines garantijas, kariams planuoja didinti atlyginimus, o šiuo metu (2015 rugsėjis) kariams yra kompensuojama net kelionė į tarnybos vietą.

Sulaukus 2016 ką tik, kas girdėjo, o kas gal dar ir ne, J. Olekas iškilmingai su solidžia sumele pagerbė gerb. Vanagą ir skyrė jam 20 000 eurų sumą kostiumui sukurti, kuris bus matyt neperšaunamas, nedylantis ir itin svarbus Lietuvos kariams.

Tačiau visos šios dvi istorijos susiėjo į vieną labai aiškią ir nekokią pabaigą, kada buvo gautas kario šeimos laiškas, kuriame buvo pasakyta, kad karių viltys dėl socialinių garantijų žlugo dviem Juozo Oleko šūviais: premijų skyrimu gerb. Vanagui ir kitiems draugams, kurie padeda kurti J. Oleko politinį įvaizdį ir 2015-12-31 dienos KAM ministro J. Oleko įsakymas Nr. V-1392 – netenkinti nė vieno kario prašymo dėl kelionės išlaidų kompensavimo. Kartoju – įsakymas visiems vadams ir viršininkams – netenkinti nė vieno kario prašymo. Įsakyme nurodoma:

„ <…> n u r o d a u krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių vadams (viršininkams) arba jų įgaliotiems asmenims nuo 2016 m. sausio 1 d. priimti sprendimus neatlyginti kelionės išlaidų profesinės karo tarnybos kariams, kurie prašymus atlyginti kelionės išlaidas pateikia vadovaujantis Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 13 punktu po 2016 m. sausio 1 d.“.

Tuo pačiu panašiu metu Krašto apsaugos ministras laisva ranka pasirašė paramos pinigus visai su kariuomene nesusijusiems, tačiau susijusiems žmonėms ir įstaigoms su p. Juozo Oleko asmeninio politinio įvaizdžio kūrimu, bei pasirašė (mano vertinimu) antikonstitucinį, neteisėtą įsakymą, skirtą visiems kariuomenės viršininkams ir vadams – netenkinti nė vieno kario prašymo dėl kelionpinigių.

Reikia suprasti J. Oleko pakištus vadus ir viršininkus

Gerbiami Kariai, ar Jūs girdėjote apie šį įsakymą? Kaip jaučiatės žinodami, kad Jus mulkina? Jūs nešate prašymus, renkate kuro čekius, o tuo tarpu Jūsų tiesioginiai vadai yra gavę mano vertinimu neteisėtą įsakymą, kurio vadai nevykdyti negali, nes: (1) jei nevykdys atsisveikins su turimomis pareigomis arba nuplauks karinis laipsnis, gal net iš tarnybos išgrūs, žlugs visa karjera, kentės jų šeimos; (2) jei įvykdys – susiteps kaip J. Olekas ir bus stumdomos marionetės, išsaugos gerovę, tačiau atims iš Jūsų, Kariai, pažadėtą kompensaciją, bei patys negaus jos.

Vadai taip pat kaip ir visi kiti jų pavaldiniai yra tokie pat žmonės ir turi tokius pat poreikius bei įsipareigojimus. Todėl šioje situacijoje KAM ministras iš esmės padarė sekantį dalyką – supriešino vadus su pavaldiniais. O tuo tarpu pats dėjo į krūmus, nes viešai atšaukti tvarkos ar siūlyti įstatymo pataisą atimti šią socialinę garantiją nedrįsta – nes laukia matyt Seimo rinkimai, o gal tiesiog per plonos kiškos. Todėl visą juodą darbą numetė Jums, Kariai, kurie užimate vadų ir viršininkų pozicijas.

Toks KAM ministro elgesys mažų mažiausia prasilenkia su teisingumu, todėl Juozui Olekui tikrai atėjo metas pagalvoti, gal jis ne ten yra, gal jam reikėtų visai kitos pozicijos ar kitur? Toks akiplėšiškas melavimas visuomenei ir kariams, dviveidiškumas ir nesąžiningumas, žodžio nesilaikymas ir galiausia iš vidaus karių supriešinimas yra niekas kita kaip nacionalinio saugumo klausimo iškeitimas į savo įvaizdžio kūrimą. Vien tik 20 000 eurų gerb. Vanago pinigų galima panaudoti kelionės kompensacijoms, kurių būtų ne taip ir mažai – 128 maksimalios mėnesinės kompensacijos kariams. Ir tai tik maža dalis tokio pobūdžio „kažkam“ paskirtų lėšų, kurių panašiomis paskirtimis atlikus auditą surastume šimtais.

Prezidentei įdomu ar ne?

Gerb. Dalia Grybauskaite, gal nulipkite nuo savo sosto ir pažvelkite kas dedasi Jūsų karinėse pajėgose? Daugiau Jums neturiu ką pridurti, pati susižinoti galite. Nustokite remti antikonstitucinę, nacionaliniam saugumui kenkiančia KAM ministro veiklą ir imkitės pažaboti klestinčia korupciją, dvigubus standartus Krašto apsaugos sistemoje.