LVAT 2012 m. administracinėje byloje Nr. A429 -3014 priėmė galutinį sprendimą

LVAT 2012 m. gruodžio 10 d. administracinėje byloje Nr. A429 -3014/2012 priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą, kuriuo KAM’ui buvo išaiškinta, jog pastaroji neturi teisės neargumentuotai, vien tik remiantis diskrecijos teise atleisti karį iš tarnybos, o į jo vietą paskirti prastesnės kvalifikacijos karį.

Buvo atmestas KAM argumentas dėl leidimo dirbti su įslaptinta informacija neturėjimo, kadangi kaip ir aiškino VšĮ “Karių teisių gynimo centras” posėdžio metu, atleidimo pagrindas nebuvo leidimo neturėjimas, ką patvirtino ir pats LVAT.

Buvo atmestas KAM argumentas dėl diskrecijos teisės ir KAM’ui buvo pagaliau išaiškinta, kad ministrė privalo savo sprendimus priimti remiantis objektyvia ir faktines aplinkybes atitinkančia informacija, o ne vien vadų rekomendacijomis ir neaiškiais patarimais.

Šis sprendimas pagaliau padės kariams užkirsti kelią patariamųjų komisijų neteisėtiems veiksmams prastuminėjant į pareigas prastesnės kvalifikacijos “savus”, o tuo pačiu metu atleidžiant iš tarnybos ar paliekant prastesnėse pareigose geresnės kvalifikacijos kitus karius, kurie neturi “vadukų” užtarimo.

VšĮ “Karių teisių gynimo centras” pažada, kad dės visas pastangas, jog už valstybei padarytą daugiau nei 56 000 Lt žalą atsakytų ir ją atlygintų už tai kalti ir prie to prisidėję asmenys:

KAM ministrė Rasa Juknevičienė, kuri pasirašė atleidimo iš tarnybos įsakymą;
KAM teisės departamento direktorė Judita Nagienė, kuri privalėjo užkirsti kelią neteisėtai veikai, kuri įvyko 2010 m. kovo – birželio mėnesiais;
LR KAM Generalinis inspektorius plk. Gintaras Veromėjus, kuris iš esmės netyrė J.V. skundo;
KAM kancleris Leonardas Bakaitis, kuris buvo atsakingas už atrankos komisijos darbo kontrolę pagal KAM 2010-02-03 įsakymą V-104 ir gavęs J.V. prašymą taip pat jo netyrė iš esmės;
plk. ltn. Aleksandras Kucharevas, kuris priėmė sprendimą rekomenduoti KAM ministrei neskirti pareiškėją į pareigas vadovaujantis vadų rekomendacijomis ir nevykdė KAM 2010-02-03 įsakymo V-104.

 

VšĮ “Karių teisių gynimo centro” vadovas Laimonas Jakas