Susitikimas su LR Prezidentės vyriausiuoju patarėju J. Markevičiumi

Susitikimo metu VšĮ “Karių teisių gynimo centro” vadovas Laimonas Jakas ir p. Jonas Markevičius aptarė esmines problemas LR krašto apsaugos sistemoje, LR Vilniaus apygardos ir Lietuvos vyriausiajame administraciniuose teismuose.

Susitikimo metu buvo aptarti šie klausimai:

Dėl vaiko priežiūros atostogų išleidimo tvarkos ryšium su PKT sutarties galiojimu.
Dėl alkoholio vartojimo krašto apsaugos sistemoje, konkrečiai buvo paminėti dvigubi standartai, bei pateiktas pavyzdys, kada KAM vartoti alkoholį galima (KAD 20-mečio šventė 14.00 val.), o paprastiems kariams, išgėrus alkoholio ne tarnybos metu – taikomos griežčiausios nuobaudos.
Dėl tarnybinių butų. Iškeltas klausimas dėl butų įsigijimo tiems kariams, kurie faktiškai juose gyvena.
Dėl KMT KMEK darbo pripažįstant karius, turinčius 55 proc. darbo lygį tinkamais tarnybai.
Dėl KAM tarnybinio tyrimo komisijos veiklos. Pateikta keletas pavyzdžių dėl mūsų nuomone neteisėtų sprendimų, kurie KAM atleido nuo atsakomybės ir pareigos kompensuoti karių sveikatai atstatyti ir gydyti išlaidas, nemokėti išeitinių kompensacijų.
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų darbo ypatumų: nuolatinė problema dėl įrodymų išreikalavimo, ekspertizių skyrimo, kai kurių teisėjų dažno buvimo mūsų bylose, jų etikos ir kompetencijos.
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų sąsajų su KAM.
Dėl tarnybinio atlyginimo mokėjimo misijoje. Pavyzdys dėl Afganistano Goro provincijoje nubaustų kariškių. Kariams mokama už ~176 val. tarnybos laiką, o ne tarnybos metu išgėrus alkoholio KDS taikomas 7/24 nuo išvykimo į misiją iki parvykimo į Lietuvą.
Dėl pertarnautų valandų – mokama už ~176 val., o tarnaujama iki 400 val. per mėnesį (pavyzdžiui, oro gynybos batalione).
Dėl KAM AOTD veiklos sprendžiant kam suteikti slaptumo kategoriją, o kam ne. Esminė problema – dvigubi standartai.
Dėl dvigubų nuobaudų skyrimo kariams už tą patį pažeidimą, bei dėl karių persekiojimo dėl teikiamų skundų.
Dėl KAM GI veiklos: vilkinami tyrimai, išsukinėjami nuo drausminės atsakomybės vadai.
Dėl LK teisės departamento teisininkų kvalifikacijos, etikos ir neteisėtų veiksmų, nebaudžiamumo.

Po ilgo pokalbio apie KAM ir KAS egzistuojančias problemas, p. Jonas Markevičius VšĮ “Karių teisių gynimo centro” vadovo paprašė tiesiogiai bendradarbiauti ir teikti informaciją apie esamas problemas, bei patikino p. Laimoną Jaką, kad su aukščiau išvardintomis problemomis bus supažindinta LR Prezidentė p. Dalia Grybauskaitė.

Dėkojame kariams, kurie atsiuntė klausimus. Visi klausimai buvo pateikti p. J. Markevičiui.

 

VšĮ “Karių teisių gynimo centras”

Susitikimas su LR Prezidentės vyriausiuoju patarėju J. Markevičiumi

Susitikimo metu VšĮ “Karių teisių gynimo centro” vadovas Laimonas Jakas ir p. Jonas Markevičius aptarė esmines problemas LR krašto apsaugos sistemoje, LR Vilniaus apygardos ir Lietuvos vyriausiajame administraciniuose teismuose.

Susitikimo metu buvo aptarti šie klausimai:

Dėl vaiko priežiūros atostogų išleidimo tvarkos ryšium su PKT sutarties galiojimu.
Dėl alkoholio vartojimo krašto apsaugos sistemoje, konkrečiai buvo paminėti dvigubi standartai, bei pateiktas pavyzdys, kada KAM vartoti alkoholį galima (KAD 20-mečio šventė 14.00 val.), o paprastiems kariams, išgėrus alkoholio ne tarnybos metu – taikomos griežčiausios nuobaudos.
Dėl tarnybinių butų. Iškeltas klausimas dėl butų įsigijimo tiems kariams, kurie faktiškai juose gyvena.
Dėl KMT KMEK darbo pripažįstant karius, turinčius 55 proc. darbo lygį tinkamais tarnybai.
Dėl KAM tarnybinio tyrimo komisijos veiklos. Pateikta keletas pavyzdžių dėl mūsų nuomone neteisėtų sprendimų, kurie KAM atleido nuo atsakomybės ir pareigos kompensuoti karių sveikatai atstatyti ir gydyti išlaidas, nemokėti išeitinių kompensacijų.
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų darbo ypatumų: nuolatinė problema dėl įrodymų išreikalavimo, ekspertizių skyrimo, kai kurių teisėjų dažno buvimo mūsų bylose, jų etikos ir kompetencijos.
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų sąsajų su KAM.
Dėl tarnybinio atlyginimo mokėjimo misijoje. Pavyzdys dėl Afganistano Goro provincijoje nubaustų kariškių. Kariams mokama už ~176 val. tarnybos laiką, o ne tarnybos metu išgėrus alkoholio KDS taikomas 7/24 nuo išvykimo į misiją iki parvykimo į Lietuvą.
Dėl pertarnautų valandų – mokama už ~176 val., o tarnaujama iki 400 val. per mėnesį (pavyzdžiui, oro gynybos batalione).
Dėl KAM AOTD veiklos sprendžiant kam suteikti slaptumo kategoriją, o kam ne. Esminė problema – dvigubi standartai.
Dėl dvigubų nuobaudų skyrimo kariams už tą patį pažeidimą, bei dėl karių persekiojimo dėl teikiamų skundų.
Dėl KAM GI veiklos: vilkinami tyrimai, išsukinėjami nuo drausminės atsakomybės vadai.
Dėl LK teisės departamento teisininkų kvalifikacijos, etikos ir neteisėtų veiksmų, nebaudžiamumo.

Po ilgo pokalbio apie KAM ir KAS egzistuojančias problemas, p. Jonas Markevičius VšĮ “Karių teisių gynimo centro” vadovo paprašė tiesiogiai bendradarbiauti ir teikti informaciją apie esamas problemas, bei patikino p. Laimoną Jaką, kad su aukščiau išvardintomis problemomis bus supažindinta LR Prezidentė p. Dalia Grybauskaitė.

Dėkojame kariams, kurie atsiuntė klausimus. Visi klausimai buvo pateikti p. J. Markevičiui.

 

VšĮ “Karių teisių gynimo centras”