Kario ūkininkavimas – grėsmė nacionaliniam saugumui?

Daugelis pritartų, kad prastas ir neatsakingas ūkininkavimas galėtų sukelti grėsmę tarkim gamtos saugumui, gal sveikatai, tačiau sunkiai yra suprantama, kaip kario ūkininkavimas tvarkant Lietuvos žemę ir ant jos auginant produktus sukeltų grėsmę nacionaliniam saugumui? Juk ūkininkaudamas karys gali suregzti ir namuką, kuriam yra supaprastinti reikalavimai, auginti šeimą ir auklėti atžalas patriotais ir mylinčiais Lietuvos žemę, kuri duoda derlių ir naudą. Ūkininkaujanti karys – nėra jokia grėsmė, jis yra tapęs tik politinio žaidimo auka.

Paradokso autorius J. Olekas

Lietuvos krašto apsaugos ministerijoje tai tapo tikru atradimu 2016 m., kuomet KAM ministras socialdemokratas Juozas Olekas, siekdamas uždrausti ir panaikinti kariams teisę dirbti antrą darbą (tame tarpe ir būti ūkininkais), motyvavo, kad tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Todėl skubos tvarka šią teisę, kurią kariai jau turėjo kelis mėnesius, ėmė ir panaikino.

Realiai kariai ūkininkauja po priedanga

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ daug kartų yra sulaukęs karių nusiskundimų, jog jie baiminasi būti atleisti iš tarnybos, jeigu įregistruos ūkį ir laisvu metu nuo tarnybos verstis ūkininkavimu, t.y. augins sau produkciją, o atlikusią parduos rinkoje. Daug karių kreipėsi patarimo, ar gali tapti ūkininkais, ieškojo ir ieško būdų, kad galėtų jais tapti.
Deja, tačiau man, Laimonui Jakui kaip VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ vadovui, po ilgų įtikinėjimų pasiekusiam, kad konservatorė Rasa Juknevičienė, būdama KAM ministre, patvirtintų teisę kariams dirbti antrą darbą (tame tarpe ir būti ūkininkais, ūkininkauti), tenka vis kas kartą apgailestauti ir kariams aiškinti šią situaciją dėl J. Oleko sprendimo ir patarti, jog paveldėtą ūkį ar turimose žemėse ūkį geriau registruotų ant žmonos, artimo giminaičio, nes kitaip kariuomenė jį atleis iš tarnybos, nes ūkininkavimas yra priskiriamas prie draudžiamų veiklų kariui.

Kitų šalių pavyzdžiai

Kitų šalių, o ypač Lenkijos, Nyderlandų, Vokietijos ir kitų šalių kariuomenių (mūsų šiuo metu stipriausių partnerių saugumo srityje) pavyzdžiai rodo, kad antras darbas iš esmės nėra grėsmė, o tiesiog kario žmogaus teisė, kurią leidžiant realizuoti pasiekiami kelis pozityvūs tikslai:
1. Nemenkinama karių moralė, nes kariams nereikia nerimauti ūkininkaujant po priedanga;
2. Skatinamas skaidrumas ir iš šešėlio didelė dalis karių legaliai deklaruotų pajamas ir mokesčius;
3. Būtų surenkama daugiau mokesčių į biudžetą;
4. Mažesnė grėsmė nelegaliai pagautam dirbančiam kariui tapti šantažo auka ar net verbuojamu subjektu.
Vieni dirba papildomą darbą legaliai, kiti yra grėsmė nacionaliniam saugumui
Svarbus momentas, kurį noriu pažymėti, kad KAM ir KAS iki šiol yra toleruojami dvigubi standartai, kadangi dalis specialybių turi išimtį iš taisyklės. Pavyzdžiui, medikai ir muzikantai bei pedagoginę veiklą praktikuojantys kariai gali oficialiai eiti antras pareigas ne kariuomenėje, t.y. užsidirbti oficialiai papildomai. Kyla natūralus klausimas, kuo skiriasi šios profesijos nuo tarkim to paties jaunojo ūkininko, mechaniko, logistikos specialisto, IT specialisto? Realiai niekuo. Todėl tokias daromas išimtis ir dvigubus standartus galima pagrįsti tik tuo, jog didžioji šių profesijų, o ypač pedagogų ir karo medicinos tarnybos karių yra aukšto rango karininkai iš ministerijos ar vadovybės ir tą praktikuoti gali tik „savi“, o paprasti eiliniai kariai į tą kategoriją nepatenka ir jų profesijos yra „menkesnės“.
Todėl VšĮ „Karių teisių gynimo centrui“ ir man, Laimonui Jakui, kaip jos ilgamečiam vadovui, nėra suprantama, kodėl karys, kuris ūkininkaudamas neša tik teigiamus rezultatus, gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Labai tikiuosi, kad dabartinis KAM ministras A. Anušauskas mus išgirs, nedelsiant pakeis J. Oleko paliktą netvarką ištaisys, pakeis padėtį ir pratęs Rasos Juknevičienės pradėtą darbą, ir pagaliau kariai galės ramiai be baimės dirbti papildomai laisvu metu nuo tarnybos, t.y. tapti jaunaisiais ūkininkais, o išėję į atsargą galės tame ūkyje užsitikrinti orų pragyvenimą.
Tai yra VšĮ „Karių teisių gynimo centro“ siūlomas receptas KAM ministrui A. Anušauskui, kuris vieną kartą ir visiems laikams savo ministravimo metu išspręstų norinčių ūkininkauti karių esamas problemas, kitų specialistų, norinčių dirbti papildomai, bėdas.

 

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“
generalinis direktorius Laimonas Jakas